Mateřská škola

Uznat a znát dětskou sexualitu znamená pomoci dětem k naplněnému životu po stránce citové, sexuální, intelektuální a sociální.

Mluvit s dětmi o jejich sexualitě, znamená učit je mluvit o tom, co a jak prožívají, jak porozumět svému chování, najít vztah k sobě, ke svému tělu, učit se, kým jsem, jaký význam má intimita, co je to být chlapcem a dívkou, co je to rodina, jaké druhy rodin máme.

Nabízím seminář sexuální výchovy pro učitele a zaměstnance MŠ včetně podpory při začlenění témat do vzdělávání dětí a besedami pro rodiče, kteří zůstávají hlavními aktéry v sexuální výchově dětí.

Co musí dítě znát ve věku 3-6 let:

Jak se narodilo, kde jsou intimní části, názvy a funkce pohlavních orgánů, používat přesnou terminologii pohlavních orgánů, co je to soukromí, pravidla mezigeneračních hranic.

b

Proč to musí dítě vědět?

Dítě si buduje kladný vztah k sobě a ke svému tělu, získává povědomí o své pohlavní identitě. Ví, že je pánem svého těla a rozhoduje o něm. Získává dovednosti: umět říct nahlas NE, rozeznat bezpečné a nebezpečné doteky/tajemství, rozpoznat rizikovou situaci, vědět komu se svěřit, znát své právo požádat o pomoc.

Na co se děti v tomto věku ptají:

"Odkud se berou děti?" "Proč mamka čůrá jinak než tatínek?" "Můžu ztratit penis?" "Naroste holkám penis?" " Můžu nosit růžovou, když jsem kluk?" "Jsme rodina, i když jsme jenom dva?" "Jak se dostane dítě ven?" 

Seminář "Sexuální výchova v předškolním věku jako prevence sexuálního zneužívání dítěte"

Cíl:   

  • Lépe pochopit vyjádření sexuality u malých dětí
  • Rozvíjet pozitivní přístup k dětské sexualitě
  • Porozumět jednotlivým fázím psycho-sexuálního vývoje dítěte
  • Neformálním způsobem začlenit sexualitu do vzdělávání a výchovy dětí
  • Rozvíjet profesionální postoj učitelů v oblasti dětské sexuality

Délka: 6 hodin
Cena: 19 500,- Kč + doprava
V ceně je lektor, příprava, pracovní materiály 

Lze financovat ze Šablon

Obsah:

Definice sexuality a projevy dětské sexuality

Psycho-sexuální vývoj dětí 0-6 let a sexuální výchova 

Výchova, vzdělávání a socializace bez stereotypů

Stručná metodologie a didaktika témat podle věku a potřeb dětí

Analýza postupů na základě situací, které si účastníci přinesou

Role rodiče a role MŠ v sexuální výchově - příklady z praxe

Sexuální výchova jako prevence sexuálního zneužívání

Besedy pro rodiče u vás v MŠ nebo on-line

"Jak s dětmi mluvit o sexualitě aneb jak učit dospělé mluvit o dětské sexualitě?"

Mluvit o dětské sexualitě znamená, mluvit o tom, co a jak děti prožívají.
Dětí potřebují hledat vztah k sobě, ke svému tělu.
Dospěláci se dozví, že existuje dětská sexualita, na kterou nelze nahlížet očima dospělého.
Lépe tak pochopí projevy sexuálního chování dítěte.

Připravím na míru leták k besedě, stačí jen umístit na nástěnku :)

Délka: 2 hod. (možnost osobních konzultací) 
Cena: 2 500,-Kč + doprava

Lze profinancovat ze Šablon

Obsah besedy:

Kdy a jak začít s dětmi mluvit o sexualitě?
Psychosexuální vývoj dětí od 0-6 let.
Časté dotazy rodičů k tématu dětské sexuality.
Ukázka startovacích dialogů. Co dělat, když se dítě neptá?

Horká témata: hry, masturbace, sex, média a internet...
Pravidla soukromí v rodině? Nahota doma...
Jaká je role otce a matky v sexuální výchově dětí?

Co může nabídnout mateřská a základní škola v sexuální výchově?
Stereotypní pohled společnosti na výchovu dívek a chlapců?
Jak s dětmi mluvit o sexuálním zneužívání? 
Seznam knih a odkazů pro rodiče i děti...

Kontaktujte mě

 

Máte dotazy k besedám, k semináři?

Napište mi prosím do kontaktního formuláře.                                                         

Jméno a příjmení *
Adresa MŠ *
Email *
Telefon
Zpráva


Sdílejte s námi