Sexuální výchova učitelů ZŠ

Učitel, ať chce nebo nechce, se vyjadřuje nepřímo sexuálně svým projevem a chováním k dětem. 
V interakci s dětmi ukazuje svůj přístup, rozdílné úhly pohledu, své názory a osobní i společenské hodnoty.

Jak citlivě s dětmi komunikovat o intimních tématech?
Co všechno patří do sexuální výchovy?
Potřebujete informace z oblasti sexuální výchovy?

Chcete začít s výukou, ale máte strach, že to sami nezvládnete?
Pochybujete kdy, co a jak sdělit dětem, aby tomu rozuměly?
Co odpovědět, když se dítě zeptá? 

Jak reagovat na chování dívek a chlapců ve třídě? 
Jak vyzvat ke spolupráci rodiče v tomto delikátním tématu?
Potřebujete pomoc s tématy a metodou tak, aby vyhovovala Vám i žákům?
Co můžete říct nebo udělat jako autorita? Jak vést dialog s žáky? 
Jaká pravidla a podmínky má  sexualní výchova ve třídě?

Chcete ochutnat pár témat ze sexuální výchovy? 
Jak propojit sexuální výchovu v rámci matematiky, literatury, občanské a hudební výchovy?
Co zvládnete Vy sami a na co pozvat odborníky?

Nabízím interaktivní semináře plné diskuzí, aktivit pro učitele, znalosti z praxe a teorii, inspirující metodiku a didaktiku .
Program a plán sexuální výchovy na míru pode potřeb třídy a osobnosti učitele u vás ve škole.
Podpora a konzultace učitelů, 1.-9. tříd během začlenění sexuální výchovy do výuky: supervize, mentoring, online konzultace

Lze financovat ze Šablon

Sexuální výchova pro učitele 1.- 5. tříd

 
 

Cíl:   

 • Znát informace o dětské sexualitě a její vývoj
 • Porozumět jednotlivým fázím psycho-sexuálního vývoje dítěte
 • Být vnímavějším k situacím spojené se sexuálním podtextem
 • Uvědomit si možné dopady svých osobních hodnot a přesvědčení na sexuální výchovu dětí               
 • Neformálním způsobem začlenit sexuální výchovu do vzdělávání a výchovy dětí tzn. do předmětů jako je Prvouka, Hv a VV, Český jazyk
 • Přehled témat programu sexuální výchovy podle věku žáků
 • Spolupráce školy a rodičů 


Délka: 8 hodin (možnost rozdělit na 2x4hod.)
Cena za seminář: 22 500,- Kč + doprava
 Lze financovat ze Šablon 

Max.počet účastníků je 15


V ceně je lektor, příprava, pracovní materiály, učební pomůcky

 

 

Obsah:

 • Sexualita a lidské vztahy
 • Psycho-sexuální vývoj dětí a sexuální výchova
 • Osobnost učitele v sexuální výchově
 • Metodologie a didaktika "Spirálový model"
 • Sexuální výchova jako prevence sexuálního zneužívání 
 • Role rodiče a role školy v sexuální výchově
 • Rozpoznat projevy možného neadekvátního sexuálního chování-jednoduchý a stručný manuál
 • Pedagogika traumatu v praxi
 • 3x90 minut konzultace a podpora navíc (i online)

  

 

Sexuální výchova pro učitele 6.- 9. tříd ZŠ

 
 

Cíl:   

 • Rozvíjet pozitivní přístup k sexualitě a k výuce sexuální výchovy ve škole
 • Zařadit výuku do ostatních předmětů jako je např. matematika, literatura, český jazyk, občanská výchova, Vv nebo Hv
 • Podpořit učitele v oblasti sexuální výchovy 
 • Být vnímavějším k situacím spojené se sexuálním podtextem
 • Uvědomit si možné dopady svých osobních hodnot a přesvědčení na sexuální výchovu dětí
 • Seznámit se sexuálním vývojem žáků ve věku od 12 do 15 let
 • Učit se, jak s žáky komunikovat témata jako jsou tělo, intimita, touha, sex, pornografie a další.                           


Délka: 8 hodin (možnost rozdělit na 2x4 hod.)
Cena za seminář: 22 500,- + doprava
 Lze financovat ze Šablon 

Max.počet účastníků je 15

V ceně je lektor, pracovní materiály, učební pomůcky

 

Obsah:

 • Sexualita a lidské vztahy
 • Sexuální zdraví a reprodukce
 • Psycho-sexuální vývoj dětí a sexuální výchova
 • Osobnost učitele v sexuální výchově a vliv na třídu
 • Sexuální výchova podle "Spirálového modelu"
 • Stručná metodologie a didaktika témat v obecné rovině
 • Rozpoznat projevy možného neadekvátního sexuálního chování-jednoduchý a stručný manuál
 • Pedagogika traumatu v praxi
 • 3x90 minut konzultace a podpora navíc (i online)

Kurz interaktivního vedení hodin "Vztahové, citové a sexuální výchovy"

Jak reagovat a odpovídat dětem a dospívajícím s ohledem na jejich psycho-emocionálně-sexuální vývoj? 
Jak interaktivně vést hodinu s tématy vztahové, citové a sexuální výchovy?
Tento kurz umožní účastníkům: rozvíjet své profesionální dovednosti, upevnit svou pozici "učitele-průvodce". 
Realizovat a vést hodinu citově-vztahově-sexuální tématiky pro první nebo druhý stupeň základní školy.
Získají nástroje a metodiku aktivit založenou na zkušenostech a prožitku.
Cíl:   

 • Získat znalosti  a dovednosti o tématech (emoce, intimita, puberta, sexualita ...);
 • Formulovat cíle hodiny podle potřeb třídy, věku dětí a jejich mentální vyzrálosti;
 • Rozvíjet svou pozici průvodce; 
 • Osvojit si techniky a metodiku témat; 
 • Práce na dekonstrukci stereotypů; 
 • Přizpůsobit vzdělávací nástroje cílům vyučovací hodiny

Délka: 32 hodin/ 4 dny po 8 hod. 

Cena: 6 500,- Kč za osobu/ Max.počet účastníků je 15
Lze financovat ze Šablon 


V ceně je lektor, příprava, pracovní materiály, učební pomůcky

 

 

Obsah:

 • Zákonitosti a vytváření skupinové dynamiky;
 • Úvaha o "vzdálenosti" mezi průvodcem a publikem;
 • Prezentace lékařských aspektů a psycho-sexo-pedagogického vývoje v praxi; 
 • Formulace a reflexe rozdílu mezi pevně stanovenými cíli a prostředky; 
 • Používaní vhodných nástrojů a materiálů
 • Pedagogika podpory a dialogu v interakci průvodce(učitel)-žák
 • Workshopy podle témat z oblasti sexuality podle věku žáků

 


  

 

Kontaktujte mě

Potřebujete program a plán sexuální výchovy na míru u vás ve škole?

Hledáte podpora během začlenění témat sexuální výchovy do výuky?

Máte jiné dotazy?                                                                                                           

Napište mi do kontaktního formuláře.

Těším se na spolupráci :)

Jméno a příjmení *
Adresa školy *
Email *
Telefon
Zpráva


Sdílejte s námi