Sexuální výchova učitelů ZŠ

Učitel, ať chce nebo nechce, se vyjadřuje nepřímo sexuálně svým projevem a chováním k dětem. 
V interakci s dětmi ukazuje svůj přístup, rozdílné úhly pohledu, své názory a osobní i společenské hodnoty.

Jak citlivě s dětmi komunikovat o intimních tématech?
Co všechno patří do sexuální výchovy?
Potřebujete informace z oblasti sexuální výchovy?

Chcete začít s výukou, ale máte strach, že to sami nezvládnete?
Pochybujete kdy, co a jak sdělit dětem, aby tomu rozuměly?
Co odpovědět, když se dítě zeptá? 

Jak reagovat na chování dívek a chlapců ve třídě? 
Jak vyzvat ke spolupráci rodiče v tomto delikátním tématu?
Potřebujete pomoc s tématy a metodou tak, aby vyhovovala Vám i žákům?
Co můžete říct nebo udělat jako autorita? Jak vést dialog s žáky? 
Jaká pravidla a podmínky má  sexualní výchova ve třídě?

Chcete ochutnat pár témat ze sexuální výchovy? 
Jak propojit sexuální výchovu v rámci matematiky, literatury, občanské a hudební výchovy?
Co zvládnete Vy sami a na co pozvat odborníky?

Nabízím interaktivní semináře plné diskuzí, aktivit pro učitele, znalosti z praxe a teorii, inspirující metodiku a didaktiku .
Program a plán sexuální výchovy na míru pode potřeb třídy a osobnosti učitele u vás ve škole.
Podpora a konzultace učitelů, 1.-9. tříd během proprojení sexuální výchovy s výukou.

Sexuální výchova pro učitele 1.- 5. tříd

 
 

Cíl:   

 • Znát informace o dětské sexualitě a její vývoj
 • Porozumět jednotlivým fázím psycho-sexuálního vývoje dítěte
 • Být vnímavějším k situacím spojené se sexuálním podtextem
 • Uvědomit si možné dopady svých osobních hodnot a přesvědčení na sexuální výchovu dětí               
 • Neformálním způsobem začlenit sexuální výchovu do vzdělávání a výchovy dětí tzn. do předmětů jako je Prvouka, Hv a VV, Český jazyk
 • Přehled témat programu sexuální výchovy podle věku žáků
 • Spolupráce školy a rodičů 


Délka: 8 hodin
Cena: 20 500,- Kč + doprava
V ceně je lektor, příprava, pracovní materiály, učební pomůcky

Lze profinancovat ze Šablon 

 

Obsah:

Sexualita a lidské vztahy

Psycho-sexuální vývoj dětí a sexuální výchova

Osobnost učitele v sexuální výchově

Metodologie a didaktika "Spirálový model"

Analýza postupů na základě situací

Sexuální výchova jako prevence sexuálního zneužívání 

Role rodiče a role školy v sexuální výchově

Tři vypracovaná témata 

  

 

Sexuální výchova pro učitele 6.- 9. tříd ZŠ

 
 

Cíl:   

 • Rozvíjet pozitivní přístup k sexualitě a k výuce sexuální výchovy ve škole
 • Zařadit výuku do ostatních předmětů jako je např. matematika, literatura, český jazyk, občanská výchova, Vv nebo Hv
 • Podpořit učitele v oblasti sexuální výchovy 
 • Být vnímavějším k situacím spojené se sexuálním podtextem
 • Uvědomit si možné dopady svých osobních hodnot a přesvědčení na sexuální výchovu dětí
 • Seznámit se sexuálním vývojem žáků ve věku od 12 do 15 let
 • Učit se, jak s žáky komunikovat témata jako jsou tělo, intimita, touha, sex, pornografie a další.                           


Délka: 8 hodin
Cena za seminář: 20 500,- + doprava
V ceně je lektor, pracovní materiály, učební pomůcky

Lze profinancovat ze Šablon 

Obsah:

Sexualita a lidské vztahy

Sexuální zdraví a reprodukce

Psycho-sexuální vývoj dětí a sexuální výchova

Osobnost učitele v sexuální výchově a vliv na třídu

Sexuální výchova podle "Spirálového modelu"

Stručná metodologie a didaktika témat v obecné rovině

Osobní konzultace 

Tři vypracovaná témata

Kontaktujte mě

Potřebujete program a plán sexuální výchovy na míru u vás ve škole?

Hledáte podpora během začlenění témat sexuální výchovy do výuky?

Máte jiné dotazy?                                                                                                           

Napište mi do kontaktního formuláře.

Těším se na spolupráci :)

Jméno a příjmení *
Adresa školy *
Email *
Telefon
Zpráva


Sdílejte s námi